Leerlingen op een plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Ouderraad

Op deze pagina kunt u de notulen van onze ouderraad vinden. Hieronder ook een kort overzicht over wat zij doen!

Wat doet de ouderraad?
Als ouderraad zijn we een klankbordgroep voor school. We bestaan momenteel uit zeven leden. Daarnaast beheren we ook een deel van het budget, namelijk het deel dat we kunnen inzetten voor ouderbetrokkenheid of voor de scholieren.

Inspraak van andere ouders
Als ouderraad vernemen we graag van andere ouders/verzorgers hoe zij denken over de activiteiten van de ouderraad. Wat vinden andere ouders interessante thema’s voor de ouderavonden? Waar ziet u het budget van de ouderraad graag aan besteed? Zijn er activiteiten voor de leerlingen waarvan u denkt dat deze geschikt zijn om te laten organiseren? Wij horen het graag van u!

Wij zijn bereikbaar op het e-mailadres ouderraad@daltonalkmaar.nl

Agenda voor de vergaderingen
Als ouderraad vinden we het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over de onderwerpen die we tijdens onze vergaderingen bespreken. Dat geeft u vervolgens de mogelijkheid om hier eventueel op de reageren en zo dus ook inspraak te hebben. We houden u graag op de hoogte middels de notulen die hieronder te vinden zijn.

Download hier de notulen van de vergaderingen van onze ouderraad.