Mediatheek

De mediatheek neemt een centrale plaats in binnen het huidige onderwijs. Het is de plek waar je informatie kunt zoeken, boeken kunt lenen en tijdschriften kunt lezen. Als er een computer vrij is kun je hierop werken. Je kunt in de mediatheek ook je huiswerk maken. We verwachten van jou dat je je houdt aan de regels, die je hieronder kunt lezen. Daarnaast gelden natuurlijk gewoon de schoolregels.
Je kunt ook zelf een account aanmaken in Mijn Aura Space (dat is het programma waarmee je boeken kunt reserveren, verlengen enzovoort).

Afspraken

Regels voor het gebruik van de mediatheek

  • De schoolregels gelden ook in de mediatheek.
  • In de mediatheek mag je met elkaar praten, maar anderen mogen geen hinder van jou hebben.
  • In de mediatheek eet en drink je niet bij de computers. Aan de tafels is dit wel toegestaan.
  • Je mag maximaal 5 boeken tegelijk lenen.
  • Je mag je boeken drie weken lenen; als je ze langer nodig hebt kun je verlengen.
  • Als je je boeken te laat inlevert, betaal je € 0,05 boete per schooldag.
  • Als je tijdens daltonuren in de mediatheek wilt werken plan je via Magister.

Computergebruik in de mediatheek

  • Als je op een computer wilt werken meld je je bij de balie.
  • Tijdens de pauzes kunnen de computers niet gebruikt worden.
  • De catalogus van de mediatheek is te bekijken via deze link . Zo kun je zien welke boeken in de mediatheek zijn en ook of ze in de kast staan of uitgeleend zijn.