Leerlingen op het plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Ziek- of absentmelden

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek zijn dan kunt u hier lezen hoe u ons dit kunt laten weten.

Als u uw kind voor een hele dag ziek wilt melden dan kunt u het beste de Magister-app gebruiken. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Als uw kind afwezig is vanwege bezoek aan de orthodontist, huisarts of fysiotherapeut dan kunt u dat vooraf doorgeven via het telefoonnummer 072-56 250 00. U kunt dat NIET via de Magister-app doen.

alt1
Handleiding om uw kind voor een hele dag ziek te melden via de Magister-app

Klik in de Magister-app op het menu-item ‘Afwezigheid’, klik op ‘Melden’ en doorloop de volgende schermen:

Scherm 1: Geef aan of u uw kind voor ‘vandaag’ of ‘morgen’ ziekmeldt en geef eventueel bij ‘Opmerking’ een toelichting. N.B. Uw opmerking nemen wij ter kennisgeving aan; wij kunnen deze verder niet verwerken.

Scherm 2: Als alles correct is ingevuld klikt u op ‘Gereed’ en rechtsboven aan op ‘Melden’. Magister zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het ziekmelden van uw kind.

Scherm 3: Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het ‘Afwezigheidsscherm’ terug dat uw kind ziek is gemeld.

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
  • Ziekmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.
  • Ziekmelden op zondag kan alleen voor maandag.
  • Ziekmelden wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie.
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder “Afwezigheid”.
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.

Overige absenties

Overige absenties, bijvoorbeeld een bezoek aan een orthodontist of huisarts, kunt u doorgeven via het telefoonnummer 072-56 250 00. Doet u dit alstublieft van tevoren zodat uw zoon/dochter niet ongeoorloofd absent komt te staan in Magister.

Verlof aanvragen

Voor alle andere verlofaanvragen zoals vakantie buiten schoolvakanties, bruiloft etc. kunt u het formulier hier downloaden.

Ziekmelding examenleerling

LET OP: Indien een leerling in de bovenbouw een toets in het toetsuur mist op woensdag of vrijdag het 1e uur, of een tentamen (examenklassen), stuurt u dan naast het absent melden via Magister ook een mail naar de examensecretarissen: examensecretaris@daltonalkmaar.nl

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Tel: 072 562 5000
Mail: info@daltonalkmaar.nl