Privacybeleid

Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar de website van SOVON, de instantie waar wij als school onder vallen.