Stedelijk Dalton College Alkmaar

Als daltonschool geven we onze leerlingen het vertrouwen, de ruimte en de ondersteuning om hun talenten te ontdekken. We koesteren een leer- en leefomgeving waarin het geloof in eigen kunnen voorop staat. Een omgeving die eigen verantwoordelijkheid stimuleert en aansluit bij wat een kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Zo willen wij de innerlijke motivatie van onze leerlingen verhogen en daarmee de basis versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Nieuws

Leerlingbezoekdagen voor leerlingen uit klas 4 TL

Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 zijn de leerlingbezoekdagen voor het mbo.

Naspelen rechtszaak maatschappijkunde 4 TL

De leerlingen van 4 TL hebben een rechtszaak nagespeeld.

Allysia schittert in de docufilm "Loser!"

On Stage leerlinge Allysia schittert in de docufilm "Loser!", een film én lespakket over pesten. Lees hier het artikel.

Keramiekproject in de 2de klassen

Project 'Wat gebeurt daar op die berg?' bij beeldende kunst.

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top