Leerlingen op een plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

FAQ

Op deze pagina vindt u enkele vragen en antwoorden op veelgestelde vragen. Er is ook veel informatie te vinden in onze folder. Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen

Kunnen pubers deze zelfstandigheid wel aan?

Vanaf dag één worden leerlingen aangesproken op hun zelfstandigheid. Maar dit gebeurt niet in ‘blind’ vertrouwen dat iedereen als vanzelfsprekend al even zelfstandig is. Het is een leerproces, dat bevorderd wordt als je als leerling telkens weer in situaties gebracht wordt waarin je keuzes moet maken en geconfronteerd wordt met het effect van je eigen keuzes.
Alle opdrachten staan in de daltonwijzers die de leerlingen iedere periode voor ieder vak krijgen. De vakdocenten controleren of de leerling de afgesproken opdrachten heeft gedaan en de coach bespreekt iedere week in het coachgesprek hoe de leerlingen plannen. Wekelijks wordt gekeken of er geen achterstanden ontstaan. De mate van begeleiding hangt sterk af van wat de leerling nodig heeft en verschilt per leeftijd en per afdeling.

Hoe zien de lessen eruit op een daltonschool?

Daltononderwijs is geen strak systeem, dus alle vormen van onderwijs komen voor: klassikale instructie, individueel werk, groepswerk, projectonderwijs enz. In sommige lokalen staan de bankjes in groepen, in andere lokalen in rijtjes of in een U-vorm.
Welke eigen verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen?
Binnen de lessen en dan vooral binnen de daltonuren hebben de leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid dan op andere scholen.
We maken geen onderscheid tussen schoolwerk en huiswerk. De leerlingen krijgen het werk op voor een hele periode – we werken met vier periodes – en moeten deels zelf plannen en beslissen wat ze waar met wie en wanneer doen.

Een leerling die het doel – bijvoorbeeld een toets – op een andere manier wil voorbereiden mag altijd een voorstel doen aan de docent.
Leerlingen hebben in principe geen vaste plaatsen in het lokaal volgens een “klassenplattegrond”. Ze mogen zitten bij wie ze willen zitten. Ziet een docent dat bepaalde leerlingen juist niet bij elkaar moeten zitten omdat ze elkaar meer van het werk afhouden dan elkaar ondersteunen, dan houdt de vrijheid voor die leerlingen daar op. Totdat zij die verantwoordelijkheid weer aan kunnen. Ze mogen ook zelf met een voorstel komen om het probleem op te lossen.

Is iedere leerling geschikt voor daltononderwijs?

Daltonleerlingen worden niet “zelfstandig en samenwerkend” geboren, althans: we komen ze zo niet vaak tegen! Iedereen die het leuk en belangrijk vindt om dingen zelf te weten en zelf te kunnen zal de motivatie en het doorzettingsvermogen meebrengen voor onze school. We leren leerlingen om geleidelijk met steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te gaan. Zelfstandig, maar ook samen met anderen. We laten leerlingen die daarin achterblijven niet “zwemmen”. Ook leerlingen die meer structuur nodig hebben kunnen op onze school terecht. Coaches en begeleiders helpen de leerling om te leren plannen.

Hoe is het schoolgebouw ingericht?

Sinds we daltonschool zijn, heeft er een flink aantal verbouwingen plaatsgevonden. Uitgangspunt is hierbij steeds dat er een ruime keuze is aan werkplekken voor de leerlingen. Als eerste is de vleugel van de vwo/havo/tl-onderbouw verbouwd. Hier vind je “gewone” klaslokalen, maar ook lokalen die door middel van een schuifwand kunnen worden vergroot, en een ruimte waar zelfstandig opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Overal zijn werkplekken met computers en in ieder lokaal is een active board, waardoor er op een moderne manier instructie en uitleg kan worden gegeven. Centraal op de 1e verdieping is de mediatheek. Hier kunnen groepen leerlingen of individuele leerlingen met of zonder pc aan het werk. Natuurlijk zijn hier ook allerlei naslagwerken te vinden en boeken te leen. Op de 1e verdieping is ook de afdeling vmbo. De lokalen zijn zo ingericht dat iedere brugklas een eigen stamlokaal heeft. Verder zijn hier ook kleine werkruimtes waar leerlingen in kleine groepjes met of zonder begeleider rustig aan het werk kunnen of extra uitleg en hulp kunnen krijgen. Op de 2e verdieping is onze binasvleugel verbouwd tot een ruimte waar docenten en leerlingen in verschillende ruimten met elkaar kunnen werken.

Centraal is de werkplaats van de technisch onderwijsassistenten, waar leerlingen ook terecht kunnen voor practicum. Voor ieder vak (natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, science) zijn lokalen waar practicum en theorie elkaar kunnen afwisselen. Op de 2e verdieping bevinden zich ook de lokalen voor beeldende vorming, een technieklokaal en er is een speciaal lokaal voor het nieuwe vak in onze technasiumafdeling: Onderzoeken en Ontwerpen.
Op de begane grond ten slotte is er een prachtig muzieklokaal met een oefenruimte voor de leerlingen, een professioneel danslokaal en aan de andere zijde van het gebouw is onze aula, waar dramalessen worden gegeven, de stilteruimte is tijdens daltonuren en waar natuurlijk veel (avond)activiteiten plaatsvinden.
Ook zijn er grenzend aan onze school de gymzalen.
Leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) hebben pauze in de Centrale Hal en op het schoolplein. Dit schoolplein is ook rookvrij.
Leerlingen van klas 3 en hoger pauzeren in de aula en kunnen via de zijkant van het gebouw ook naar buiten.