Leerlingen op een plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Indeling en plaatsing brugklassen

Op onze school willen we de leerlingen kansen bieden om te groeien in hun ontwikkeling. Daarom kiezen we voor een brugperiode die ruimte biedt voor de verschillen in ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo van ieder kind.

Als de leerling op school komt, wordt de leerling op basis van het advies van de basisschool geplaatst in één van onze brugklassen. Er wordt lesgegeven met groeimogelijkheden. Als voorbeeld: in een tl/havo klas wordt er in eerste instantie les gegeven en getoetst op vmbo-tl niveau.

Leerlingen die samenwerken op het open werkplein van het Dalton College

Tijdens alle vaklessen en vooral ook tijdens de daltonlessen is er ruimte voor iedere leerling om uitgedaagd te worden óf om ondersteund te worden.

In de loop van het eerste leerjaar wordt voor elke leerling bepaald welk niveau op dat moment het beste past bij de leerling. Er kan per leerling voor afzonderlijke vakken op een hoger of lager niveau worden gewerkt als hier aanleiding toe is.

Halverwege het tweede leerjaar wordt het advies voor de vervolgloopbaan vastgesteld.
Aan het einde van het tweede leerjaar wordt tijdens de bevorderingsvergadering besloten op welk niveau de leerling verder gaat vanaf het derde leerjaar.

Leerlingen luisteren vol aandacht naar de docent van het Stedelijk Dalton College Alkmaar

Het hele proces wordt zorgvuldig begeleid door de coach. Tijdens de gesprekken met de ouders vertelt de leerling zélf hoe het gaat op school.

Op onze school zijn alle leerlingen van harte welkom. Toch kan het soms zijn dat ons aanbod niet passend is voor uw kind. Hieronder vindt u het toelatingsbeleid van onze school.

Reglement toelating en plaatsing