Leerlingen op het plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Dit is Dalton

Het Dalton Alkmaar is een fijne, creatieve en ondernemende school. Iedereen gaat respectvol en ontspannen met elkaar om en je mag zijn wie je bent.

Wat betekent Dalton precies?
Altijd en overal op onze school krijg je te maken met de Daltonwerkwijze. Dat maakt onze school echt anders dan andere scholen. Je leert initiatief te nemen en keuzes te maken. Je begint al met kiezen uit drie richtingen: Dalton Original, Dalton Technasium of Dalton On Stage.

Zo merk je dat je op een daltonschool zit:

  • Iedere leerling heeft een eigen coach
  • Je krijgt les op het niveau dat past
  • Je leert te plannen en samen te werken
  • Je werkt vaak met een laptop. Zo kun je op school én thuis in een digitale leeromgeving werken
  • Je kiest zelf waar je tijdens daltonuren aan werkt

We helpen het beste uit ieder kind te halen
Maatwerk is de sleutel tot fijn onderwijs: uitdaging als het kan en begeleiding wanneer het nodig is. Meer informatie over de indeling en plaatsing in de brugklassen lees je hier.

De bekende vakken en meer
Op het Dalton Alkmaar wordt lesgegevens in alle bekende schoolvakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde. We helpen om zo goed mogelijk in die vakken te worden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om je te leren…

… goed na te denken over (leer)gedrag
… ondernemend en creatief te zijn
… vooruit te denken, te plannen en goede keuzes te maken
… sociaal te zijn en midden in de wereld te staan

Daltononderwijs staat voor

  • Een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
  • Een leef- en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees en met een kritische en democratische grondhouding.
  • Leerkrachten die het leerproces leiden waar het nodig is en het begeleiden waar het kan. In een veilig pedagogisch klimaat bevorderen zij het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen door hen daartoe de ruimte en het vertrouwen te geven.
Groepje leerlingen houdt pauze in de hal van het Dalton College Alkmaar

Dalton betekent vertrouwen

Vertrouwen is de kern van het daltononderwijs. Leerlingen krijgen het vertrouwen om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en zo hun eigen weg in het leven te vinden. Gaat dat vanzelf? Natuurlijk niet. Jonge mensen zijn vaak nog niet zo ver. Laten wij onze leerlingen dus los? Nee, we bieden ondersteuning en stimulans om het groeiproces in goede banen te leiden. 

De leerling centraal

Al sinds 2007 richten we ons als school vol overtuiging op het daltononderwijs. Bij ons staat de leerling centraal. Welke ambities, doelen en behoeften heeft die leerling? Dat levert een mooi veelkleurig en afwisselend beeld op. Die verschillen vinden we niet ‘lastig’, maar volstrekt normaal. We stemmen onze begeleiding daarop af in de lessen, maar ook door één-op-één coaching. 

 

Werkplein van het Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton leert je moderne vaardigheden

Scholen voor daltononderwijs willen leerlingen afleveren die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is ook belangrijk om goed te kunnen samenwerken en terugkijken op je eigen werk, om daarvan te leren. Vanaf het eerste leerjaar besteden we hier veel aandacht aan. Wij willen dat onze leerlingen goed leren plannen, stukje bij beetje verantwoordelijkheid leren dragen, initiatief durven nemen, leren reflecteren en een brede belangstelling ontwikkelen voor hun omgeving. In de huidige maatschappij worden deze vaardigheden steeds belangrijker. Daltononderwijs bereidt leerlingen daar goed op voor. 

Dalton is een manier van leven

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen de schooltijd op het Stedelijk Dalton College Alkmaar als positief en stimulerend ervaren. We willen aantrekkelijk en uitdagend onderwijs bieden, zodat leerlingen tevreden op hun schooltijd kunnen terugkijken. Als daltonschool doen wij dit niet alleen; wij verwachten hierbij een actieve leerhouding van onze leerlingen en betrokkenheid van de ouders en verzorgers. 

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Tel: 072 562 5000
Mail: info@daltonalkmaar.nl