Dit is Dalton

Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. De Amerikaanse onderwijzeres Helen Parkhurst (1887-1973) ontwikkelde de uitgangspunten voor het daltononderwijs aan het begin van de vorige eeuw maar haar ideeën zijn in de 21e eeuw nog steeds springlevend en actueler dan ooit.

Bekijk de video

Dalton = vertrouwen

Vertrouwen is de kern van het daltononderwijs. Leerlingen krijgen het vertrouwen om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en zo hun eigen weg in het leven te vinden. Gaat dat vanzelf? Natuurlijk niet. Jonge mensen zijn vaak nog niet zo ver. Laten wij onze leerlingen dus los? Nee, we bieden ondersteuning en stimulans om het groeiproces in goede banen te leiden. 

Dalton = leerling centraal

Al sinds 2007 richten we ons als school vol overtuiging op het daltononderwijs. Bij ons staat de leerling centraal. Welke ambities, doelen en behoeften heeft die leerling? Dat levert een mooi veelkleurig en afwisselend beeld op. Die verschillen vinden we niet ‘lastig’, maar volstrekt normaal. We stemmen onze begeleiding daarop af in de lessen, maar ook door één-op-één coaching. 

 

Dalton = moderne vaardigheden

Scholen voor daltononderwijs willen leerlingen afleveren die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is ook belangrijk om goed te kunnen samenwerken en terugkijken op je eigen werk, om daarvan te leren. Vanaf het eerste leerjaar besteden we hier veel aandacht aan. Wij willen dat onze leerlingen goed leren plannen, stukje bij beetje verantwoordelijkheid leren dragen, initiatief durven nemen, leren reflecteren en een brede belangstelling ontwikkelen voor hun omgeving. In de huidige maatschappij worden deze vaardigheden steeds belangrijker. Daltononderwijs bereidt leerlingen daar goed op voor. 

Dalton = manier van leven

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen de schooltijd op het Stedelijk Dalton College Alkmaar als positief en stimulerend ervaren. We willen aantrekkelijk en uitdagend onderwijs bieden, zodat leerlingen tevreden op hun schooltijd kunnen terugkijken. Als daltonschool doen wij dit niet alleen; wij verwachten hierbij een actieve leerhouding van onze leerlingen en betrokkenheid van de ouders en verzorgers. 

Daltononderwijs staat voor:

  • Een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
  • Een leef- en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees en met een kritische en democratische grondhouding.
  • Leerkrachten die het leerproces leiden waar het nodig is en het begeleiden waar het kan. In een veilig pedagogisch klimaat bevorderen zij het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen door hen daartoe de ruimte en het vertrouwen te geven.

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Tel: 072 562 5000
Mail: info@daltonalkmaar.nl