Taalklassen

Kunstproject

Wat is de taalklas?

Kinderen die uit het buitenland komen, kunnen vaak niet direct instromen in het reguliere onderwijs. De taalbarrière is te groot. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar heeft daarom twee taalklassen. In deze klassen leren jongeren van 11 t/m 15 jaar uit de regio Alkmaar, in maximaal twee jaar tijd, de Nederlandse taal beheersen (spreken, luisteren, schrijven en lezen).

Succesvolle overstap

Het lesprogramma omvat daarnaast rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap, muziek, drama, kunst, techniek en sport. De mentor geeft veel individuele aandacht aan leerlingen en de taalklas wordt ondersteund door de intern begeleider, de zorgcoördinator en de decaan. Zo wordt alles in het werk gesteld voor een succesvolle overstap naar een van de vormen van voortgezet onderwijs.

Aanmelden bij ISK Alkmaar

Via iskalkmaar.swvnk.nl kunnen jongeren zich aanmelden voor een taalklas. De aanmelding is laagdrempelig en eenvoudig en komt bij het samenwerkingsverband binnen.

Direct bij de juiste school

Na de digitale aanmelding bij ISK Alkmaar wordt deze toegewezen aan een van de vijf scholen met taalklassen in Alkmaar. Hierdoor komt de jongere direct bij de juiste school terecht. De school verzorgt de intake en plaatsing.

Scholen

De vo scholen met een ISK zijn: CSG Jan Arentsz, Stedelijk Dalton College Alkmaar, Petrus Canisius College en het Van der Meij College.

Jongeren van 16 – 18 jaar gaan naar de ISK op het Horizon College (MBO).