Leerlingen op een plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs functioneert ook op onze school een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 12 personen: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 medewerkers van de school.

Voorzitter van de medezeggenschapsraad is de heer Pieter van der Hoorn: pngvanderhoorn@daltonalkmaar.nl.

Download hier de notulen van de MR-vergaderingen van dit schooljaar.

Werkplein van het Stedelijk Dalton College Alkmaar