Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs functioneert ook op onze school een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 12 personen: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 medewerkers van de school.

Voorzitter van de medezeggenschapsraad is de heer Pieter van der Hoorn: pngvanderhoorn@daltonalkmaar.nl.

Download hier de notulen van de MR-vergaderingen van dit schooljaar.