Leerlingen op het plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Groep 8

Spannend. Binnenkort sta je voor een grote beslissing. Je zit in groep 8 en gaat de stap maken naar ‘de middelbare’. Maar welke school wordt het? Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om een beeld te krijgen van de allerleukste school van Alkmaar: het Dalton natuurlijk!

Leerlingen van de middelbare school het Dalton College in Alkmaar werken samen achter een laptop

Welke talenten heb jij?

Of je nou vmbo, havo of vwo doet, overal zul je met de daltonwerkwijze te maken krijgen. Dat maakt onze school echt anders dan andere scholen. De eerste twee schooljaren volg je naast het basispakket ook lessen die aansluiten bij jouw interesse. Je kunt kiezen uit drie richtingen: Dalton Original, Dalton Technasium en Dalton On Stage. Welke past bij jou? Ben je exact, juist meer creatief of heel breed geïnteresseerd?
Maak kennis met Dalton On Stage, Dalton Original en Dalton Technasium.

Leerlingen van het Dalton College Alkmaar werken samen tijdens een les scheikunde

Speciaal voor ouders

Als ouder wil je natuurlijk weten op welke school je zoon of dochter terechtkomt. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. Wij bieden leerlingen alle mogelijkheden om kennis te vergaren, vaardigheden aan te leren en zichzelf te ontplooien. Geen leerling is hetzelfde, daarom wordt er op een gevarieerde manier onderwijs gegeven. Docenten houden rekening met de talenten en leerdoelen van de leerlingen en ook met hun manier van leren. Waar we vooral trots op zijn: de goede sfeer, waardoor de leerlingen zich hier snel thuis voelen.

Onze school is gericht op de toekomst. We willen leerlingen niet alleen voorbereiden op een vervolgopleiding, maar hen ook helpen hun plek in de samenleving te vinden. We leren onze leerlingen plannen en organiseren, stimuleren hen met anderen samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf beter te leren kennen, zodat ze zelfbewust nieuwe stappen in het leven gaan zetten. De wereld is veranderlijk, maar de kracht van het daltononderwijs is juist dat het leerlingen uitrust om daar goed mee om te gaan.

U kunt onze school ook vinden op Scholen op de kaart.

Kenmerken

  • We zijn een school voor iedere leerling: vwo, havo, vmbo-tl en vmbo beroepsgericht.
  • We zetten in op gepersonaliseerd leren en bieden maatwerk voor iedere leerling.
  • We werken met elkaar in een goede sfeer en op basis van vertrouwen.
  • We zijn een veilige school met een goede leerlingbegeleiding.
  • We stimuleren persoonlijke groei, zelfkennis en reflectie.
  • We hebben veel aandacht voor de podiumkunsten.
  • We hechten grote waarde aan stevig bèta onderwijs.
  • We hebben in elke afdeling goede examenresultaten.

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Tel: 072 562 5000
Mail: info@daltonalkmaar.nl