Stages

Op het Stedelijk Dalton College doen de leerlingen in klas 2 en 3 stage: in klas 2 snuffelstage en in klas 3 maatschappelijke stage.

Maatschappelijke stage klas 3

Alle leerlingen van klas 3 lopen dit schooljaar een aantal dagen stage bij een maatschappelijke instelling. Dat kan bijvoorbeeld een zorgcentrum zijn, een wijkgebouw, een dierenasiel, een sportvereniging of bij een heel andere organisatie. Tijdens de maatschappelijke stage doen de leerlingen ervaring op met andere aspecten van de maatschappij en zien ze meer dan alleen maar de schoolbank en de dagelijkse lokalen. Leerlingen mogen de maatschappelijke stage het gehele jaar doen, in de eigen tijd. Denk bijvoorbeeld aan wekelijks training geven aan een voetbalteam, of meehelpen bij een timmerdorp, elke zaterdag honden uitlaten voor een dierenasiel etc.

Wordt de stage niet in de eigen tijd gedaan, dan kan het ook onder schooltijd. In dat geval vindt de uitvoering van de maatschappelijke stage plaats in juli. Van de stage wordt een verslag gemaakt dat in het portfolio wordt opgenomen.

De leerlingen zoeken zelf een stageadres.

Voor vragen over de maatschappelijke stage kunt u contact opnemen met mevrouw Aaij (nmaaij@daltonalkmaar.nl).

Hoewel de maatschappelijke stage landelijk is afgeschaft, vinden wij als school dat het een belangrijke bijdrage levert aan het vormen van goed burgerschap.

Snuffelstage klas 2

Ook alle leerlingen van klas 2 gaan stage doen: snuffelstage. Dat gebeurt in de laatste weken van dit schooljaar. De leerlingen ontvangen later dit schooljaar informatie over de snuffelstage. De ouders van de leerlingen wordt de informatie per mail verstuurd.

De leerlingen zoeken zelf een stageadres. In principe is elk stageadres akkoord. Stage mag gevolgd worden mag bij familie of bij bekenden. Het mag bij een winkel zijn, een bedrijf, of een vereniging, een verzorgingshuis, of geheel ergens anders.

Voor vragen over de snuffelstage kunt u contact opnemen met mevrouw Aaij (nmaaij@daltonalkmaar.nl).