Leerlingen op het plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Informatie ouders/verzorgers brugklas

Op deze pagina vind je informatie voor ouders/verzorgers van leerlingen in de brugklas. Heb je een vraag en staat het antwoord hier niet tussen? Schroom dan niet om contact op te nemen via ons contactformulier.

Heeft u de informatieavond eerder dit jaar gemist, of wilt u de informatie nog eens rustig doornemen? Dan kunt u de PowerPoint hier downloaden.

Digitaal onderwijs met eigen laptop op het Dalton College Alkmaar

Boeken Iddink

Voor de studie van uw zoon/dochter zijn uiteraard leermiddelen (boeken, licenties ed.) nodig. Deze moeten door de leerling zelf worden besteld bij Iddink. De boeken worden dan bij u thuis bezorgd. Over het bestellen van de boeken ontvangt u op een later moment een informatiebrief.

De leerling is verantwoordelijk voor het in goede staat (op school) retourneren van de gebruikte boeken. In geval van schade aan de boeken bij het inleveren aan het einde van het schooljaar zal een rekening worden toegestuurd.

Laptop

Het is de bedoeling dat uw kind het komend schooljaar een eigen laptop meebrengt en de gehele schoolloopbaan ter beschikking heeft. Meer informatie vindt u hier.

U kunt het apparaat uiteraard aanschaffen waar u wilt, maar u kunt ook gebruik maken van de webshop van CampusShop. De eisen en het aanbod van CampusShop kunt u na de meivakantie op deze pagina vinden.

Scheikundig experiment tijdens practicumles

Specials

In de brugklas kiest uw kind voor een van onze drie specials:

 • Dalton Original
 • Dalton Technasium (€ 75,-)
 • Dalton on Stage (€ 100,-)

Van deze bijdrage worden allerlei extra activiteiten (workshops, theaterbezoek, bedrijvenbezoek) georganiseerd of specifieke materialen voor projecten (Technasium) aangeschaft.

Ouderbijdrage (schoolfonds)

De bijdrage is voor het schooljaar 2024-2025 vastgesteld op € 95,- per leerling.

Onze school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten. Voor de bekostiging ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter. Uiteraard mag u van de school verwachten dat wij duidelijkheid verstrekken over de bestemming van het geld. Hieronder geven wij een opsomming van de aangeboden diensten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school moet jaarlijks instemmen met de besteding van deze bijdragen. Dit is een garantie dat het geld zorgvuldig en verantwoord wordt besteed.

De volgende zaken worden dankzij het schoolfonds bekostigd:

 • bijdrage budget ouderraad
 • bijzondere schoolactiviteiten  (m.u.v. de introductieweek voor de brugklassers en de meerdaagse excursies in de bovenbouw)
 • gebruik locker
 • collectieve ongevallenverzekering
 • papier- en kopieerkosten

Hoe wordt de bijdrage voor het schoolfonds geïnd?

Alle ouders/verzorgers ontvangen voor de betaling van de schoolbijdragen een e-mail waarmee u direct toegang krijgt tot een internetportal van WIS-collect. Binnen dit portal kunt u kiezen hoe u wilt betalen (per overboeking of via Ideal) en of u dit in meerdere termijnen wilt doen.

 • De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
  Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.
 • Uit de bijdrage voor het schoolfonds wordt jaarlijks € 1,50 per leerling in het solidariteitsfonds gestort. Op dit fonds kan door ouders en plv.rector een beroep worden gedaan om activiteiten te financieren voor leerlingen uit minder draagkrachtige gezinssituaties.