Leerlingen op het plein van de middelbare school, het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Decanaat vmbo

In het vmbo werken we met LOB aan een Dalton Portfolio waarin naast ontwikkellijnen, daltonvaardigheden en persoonlijke prestaties aandacht wordt besteed aan de verschillende profielen die in het vmbo worden aangeboden. Daarnaast worden er bezoeken georganiseerd aan het van der Meij College zodat de profielen nog meer gaan leven. In de bovenbouw bereiden we de leerlingen intensief voor op hun profielkeuze. Dit doen we door middel van een lesmethode, ouderavonden en andere activiteiten, bedoeld om de leerlingen te laten ontdekken wat bij hen past.

Op deze pagina vind je de belangrijkste downloads voor de LOB in het vmbo.