Taalklas

Kinderen die uit het buitenland komen, kunnen vaak niet direct instromen in het reguliere onderwijs. De taalbarrière is te groot. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar heeft een taalklas. In deze klas leren jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit de regio Alkmaar, in maximaal twee jaar tijd, de Nederlandse taal beheersen (spreken, luisteren, schrijven en lezen).

Succesvolle overstap

Het lesprogramma omvat daarnaast ook onder meer rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap en muziek. De mentor geeft veel individuele aandacht aan leerlingen en de taalklas wordt ondersteund door de intern begeleider, de zorgcoördinator en de decaan. Zo wordt alles in het werk gesteld voor een succesvolle overstap naar een van de vormen van voortgezet onderwijs.

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top