Op zoek naar een boek!

Op zoek naar een boek! Klas 1d zoekt een boek waar alleen de eerste 15 bladzijden van worden gelezen. Raad je het boek aan of af? 

Meer nieuws