Nieuws

Leerlingbezoekdagen voor leerlingen uit klas 4 TL

Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 zijn de leerlingbezoekdagen voor het mbo.

Naspelen rechtszaak maatschappijkunde 4 TL

De leerlingen van 4 TL hebben een rechtszaak nagespeeld.

Allysia schittert in de docufilm "Loser!"

On Stage leerlinge Allysia schittert in de docufilm "Loser!", een film én lespakket over pesten. Lees hier het artikel.

Keramiekproject in de 2de klassen

Project 'Wat gebeurt daar op die berg?' bij beeldende kunst.

Jonas Nederlands jeugdkampioen schermen

Jonas Moerbeek uit 3A2 is jeugdkampioen schermen geworden! 

Mantelzorgersprogramma voor leerlingen

Dit schooljaar organiseert Stichting Zilveren Maan een mantelzorgersprogramma voor leerlingen die (binnen het gezin) te maken hebben met ziekte van familieleden.

Jongerenrechtbank weer van start

Donderdag 17 september kwam de Jongerenrechtbank weer in actie. 

 

 

Vakanties 2021-2022

Het overzicht van de vakanties van volgend schooljaar vindt u hier.

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top