Internationale projecten

Leerlingen op het Stedelijk Dalton College Alkmaar volgen niet alleen onderwijs op school maar net zo belangrijk zijn de activiteiten, excursies en reizen in binnen- en buitenland.

Via verschillende projecten laten we leerlingen van alle niveaus kennismaken met andere culturen en samenwerken met leerlingen uit andere landen. Internationalisering is steeds meer verweven in ons onderwijs.

Coördinatoren internationale projecten: mevrouw J. de Vries (jedevries@daltonalkmaar.nl), meneer B. Scheepbouwer (bscheepbouwer@daltonalkmaar.nl) en meneer M. Wevers (mwevers@daltonalkmaar.nl). 

Uitwisselingen

Al een aantal jaren komt het SDCA in aanmerking voor de zogenaamde Erasmus+-subsidie. Hierdoor kunnen we veel activiteiten op internationaal niveau voor onze leerlingen organiseren.

Het Stedelijk Dalton College heeft vanuit Erasmus+ projecten verschillende partnerscholen. Onze leerlingen gaan op uitwisseling en treden op als gastheer/gastvrouw wanneer de leerlingen van de buitenlandse scholen hierheen komen. We doen mee aan verschillende digitale uitwisselingen, waarbij leerlingen van scholen uit allerlei landen met elkaar communiceren en op onderzoek uitgaan om meer te leren over verschillende thema’s binnen het burgerschapsprogramma. Wij werken op een veilige manier online via het e-Twinning programma van de Europese Unie.

 

Cambridge English

Het vak Cambridge Engels wordt op in de bovenbouw aangeboden om leerlingen de kans te geven Engels op een hoger niveau te volgen.

Co:ordinator: mevrouw M. Wolters, mwolters@daltonalkmaar.nl 

 

Buitenlandse reizen

De buitenlandse reis in het vierde jaar is voor veel leerlingen het hoogtepunt van hun middelbareschooltijd. We gaan naar grote steden zoals maar ook op culturele of op sportieve reis.

Erasmus+ de Europese route

"De vier vrijheden " (2018-2021)

Elkaar ontmoeten als Europeanen is een belangrijk onderdeel van de schoolcultuur. Daarom doen wij mee aan Erasmus+.
Erasmus + is een Europees financieringsprogramma dat scholieren gedurende een periode van twee jaar in staat stelt om op projectbasis ideeën uit te wisselen met studenten uit een of meer andere Europese landen over een democratieopbouwend onderwerp.

Onze Duitse partnerschool voor het project dat van 2018 tot 2020 zal plaatsvinden is geen onbekende, het is de Albrecht Dürer Oberschule, die zich net als wij richt op het versterken van zelfstandig leren in de vorm van het daltonconcept .

Het onderwerp van het project zijn de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van angst en vrijheid van gebrek.

Hoewel deze zijn geformuleerd op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog, hebben deze fundamentele vrijheden tot op de dag van vandaag niets aan relevantie ingeboet. Aan de hand van verschillende workshops en thema-excursies in Berlijn, Alkmaar en Amsterdam verkennen de studenten samen met politici, hedendaagse getuigen en andere experts de relevantie van deze vrijheden.

De eerste run vond plaats met een bezoek en tegenbezoek van studenten uit Berlijn en Alkmaar in het voorjaar van 2019. De tweede run met een andere groep studenten had plaats moeten vinden in het voorjaar van 2020. Helaas gooide corona roet in het eten en vond de afronding digitaal pas in 2021 plaats.

Meer inzichten en resulterende producten zijn te vinden in de blog die bij het project hoort. De blog vind je hier.

Daarnaast heeft de masterpiece organisatie ons project opgemerkt en plaatste op haar site een artikel.

Kom langs en laat je besmetten door de Europese spirit! Meer weten over het project, neem contact op met de verantwoordelijke leraar, dhr. J. Lamers, jlamers@daltonalkmaar.nl

/Erasmusplus.jpg

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top