Brugklas ontmoet Taalklas

De leerlingen van klas 1c en Taalklas 1 hebben voor de vaardigheden ‘spreken en luisteren’ kennis met elkaar gemaakt. In de les Nederlands gingen zij in kleine groepjes met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. 

Hoewel sommige leerlingen deze les van tevoren best spannend vonden, waren de gesprekken leuk en leerzaam. Het was leuk om te zien en horen welke technieken werden ingezet om een boodschap over te brengen.

Omdat we trots waren (en zijn!) op al deze toppers, konden ze in de kleine pauze een ijsje op komen halen bij het blauwe veldje, waar hier en daar nog een praatje werd gemaakt of een balletje werd getrapt. 

Meer nieuws