4-tl helpt Amnesty!

Op vrijdag 23 december zetten alle leerlingen van 4-tl zich in voor de schrijfactie ‘Write for rights’ van Amnesty.

Zij schrijven kaarten en brieven aan diegenen die buiten Europa onterecht vastzitten vanwege hun mening, geaardheid, geloof, etc.

Meer nieuws