Ziek- of absentmelden

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek zijn dan kunt u hier lezen hoe u ons dit kunt laten weten.

Klik in de Magister-app op het menu-item 'Afwezigheid', klik op 'Melden' en doorloop de volgende schermen:

Scherm 1: Geef aan of u uw kind voor 'vandaag' of 'morgen' ziek meldt en geef eventueel bij 'Opmerking' een toelichting.

Scherm 2: Als alles correct is ingevuld klikt u op 'Gereed' en rechtsboven aan op 'Melden'. Magister zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het ziekmelden van uw kind.

Scherm 3: Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het 'Afwezigheidsscherm' terug dat uw kind ziek is gemeld.

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
  • Ziekmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.
  • Ziekmelden op zondag kan alleen voor maandag.
  • Ziekmelden wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie.
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder “Afwezigheid”.
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.
  • Bezoek aan een arts of specialist moet 48 uur van te voren telefonisch gemeld worden.
  • Voor alle andere verlofaanvragen (zoals vakantie buiten schoolvakanties, bruiloft enz.) kunt u het formulier hier downloaden.

Ziekmelding examenleerling

LET OP: Indien een leerling in de bovenbouw een toets in het toetsuur mist op woensdag of vrijdag het 1e uur, of een tentamen (examenklassen), stuurt u dan naast het absent melden via Magister ook een mail naar de examensecretarissen: 
examensecretaris@daltonalkmaar.nl

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top