Formulier ziek- of absentmelden

Via dit formulier kunt u uw zoon of dochter ziek- of absentmelden.

Wanneer uw zoon of dochter na 2 dagen nog ziek is, wilt u dat dan laten weten door nogmaals dit formulier in te vullen.

LET OP: Indien een leerling in de bovenbouw een toets in het toetsuur mist op woensdag of vrijdag het 1e uur, of een tentamen (examenklassen), stuurt u dan naast het absent melden via de website ook een mail naar de examensecretarissen: 
examensecretaris@daltonalkmaar.nl

De naam van mijn zoon/dochter is: *
Mijn zoon/dochter zit in klas *:
Datum van de absentie/ aanvangdatum ziekte *:
Omschrijving van de ziek- of absentmelding *:
Wilt u bij een absentie ook invullen welke lesuren uw zoon/dochter afwezig is. *
Wanneer was uw kind voor het laatst op school:
Is uw kind in staat thuis de les online te volgen:
Uw naam: *
Ik ben: *
Uw mailadres: *

* is een verplicht veld

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top