Stages

Leerlingenstages klas 2 en 3
Op het Stedelijk Dalton College doen de leerlingen in klas 2 en 3 stage: in klas 2 snuffelstage en in klas 3 maatschappelijke stage. Vorig schooljaar konden als gevolg van de corona-omstandigheden de stages geen doorgang vinden. We hopen natuurlijk dat de stages in juni 2021 wél kunnen doorgaan!

Maatschappelijke stage klas 3

Alle leerlingen van klas 3 lopen dit schooljaar een aantal dagen stage bij een maatschappelijke instelling. Dat kan bijvoorbeeld een zorgcentrum zijn, een wijkgebouw, een dierenasiel, een sportvereniging of bij een heel andere organisatie. Tijdens de maatschappelijke stage doen de leerlingen ervaring op met andere aspecten van de maatschappij en zien ze meer dan alleen maar de schoolbank en de dagelijkse lokalen. Leerlingen mogen de maatschappelijke stage het gehele jaar doen, in de eigen tijd, denk bijvoorbeeld aan wekelijks training geven aan een voetbalteam. 

 

Of meehelpen bij een timmerdorp. Elke zaterdag honden uitlaten voor een dierenasiel enz.
Wordt de stage niet in de eigen tijd gedaan, dan kan het ook onder schooltijd. In dat geval vindt de uitvoering van de maatschappelijke stage plaats op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 juni 2021. Van de stage wordt een verslag gemaakt dat in het portofolio wordt opgenomen.

De leerlingen zoeken zelf een stageadres. Belangrijk: uiterlijk 4 juni moet het zelf gekozen stageadres worden doorgegeven. De leerlingen ontvangen t.z.t. nog een invulformulier ‘maatschappelijke stage’.  

Voor vragen over de maatschappelijke stage kunt u contact opnemen met mevrouw Aaij (nmaaij@daltonalkmaar.nl).

Snuffelstage klas 2

Ook alle leerlingen van klas 2 gaan stage doen: snuffelstage. Dat gebeurt in de laatste week van dit schooljaar: op maandag 28 en dinsdag 29 juni 2021. De leerlingen ontvangen later dit schooljaar informatie over de snuffelstage. De ouders van de leerlingen wordt de informatie per mail verstuurd.

De leerlingen zoeken zelf een stageadres. In principe is elk stageadres akkoord. Stage mag gevolgd worden mag bij familie of bij bekenden. Het mag bij een winkel zijn, een bedrijf, of een vereniging, een verzorgingshuis, of geheel ergens anders. Uiterlijk 11 junimoet het adres waar de snuffelstage gedaan wordt, worden opgegeven bij de mentor. Van de stage wordt ook een verslag gemaakt.
Op woensdag 30 juni worden de stageverslagen in de les bij de mentor gepresenteerd.

Voor vragen over de snuffelstage kunt u contact opnemen met mevrouw Aaij (nmaaij@daltonalkmaar.nl).

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top