Indeling en plaatsing brugklassen

Op onze school willen we de leerlingen kansen bieden om te groeien in hun ontwikkeling. Daarom kiezen we voor een brugperiode die ruimte biedt voor de verschillen in ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo van ieder kind. Gedurende de eerste twee leerjaren wordt er in elke klas getoetst op twee niveaus. 

Tijdens alle vaklessen en vooral ook tijdens de daltonlessen is er ruimte voor iedere leerling om uitgedaagd te worden óf om ondersteund te worden. De mentorlessen spelen een belangrijk rol om de leerling te helpen ontdekken waar zijn talenten liggen en wat de ontwikkelpunten zijn. Met behulp van het daltonrapport krijgen de leerlingen én hun ouders inzicht in de vaardigheden en mogelijkheden van het kind.

Als de leerling op school komt, wordt de leerling op basis van het advies van de basisschool geplaatst in één van onze dakpanklassen:
voor Dalton Original, Dalton On Stage en Dalton Tech zijn dat: vwo/havo, havo/tl, vmbo kader/tl en basis/kader.

 In de loop van het eerste leerjaar wordt voor elke leerling bepaald welk niveau op dat moment het beste past bij de leerling.

De leerlingen blijven zoveel mogelijk twee jaar in dezelfde klas met dezelfde mentor. Als een leerling daar écht bij gebaat is, kan een leerling worden geplaatst in een klas met een lager (of hoger) niveau.
Halverwege het tweede leerjaar wordt het advies voor de vervolgloopbaan vastgesteld.
Aan het einde van het tweede leerjaar wordt tijdens de bevorderingsvergadering besloten op welk niveau de leerling verder gaat vanaf het derde leerjaar.

 

Het hele proces wordt zorgvuldig begeleid door de mentor. Tijdens de gesprekken met de ouders vertelt de leerling zélf aan de hand van zijn daltonrapport en zijn rapportcijfers hoe het gaat. Leerling, ouder en mentor bespreken gezamenlijk het plan van aanpak voor de komende periode en maken hierover afspraken.
Op onze school zijn leerlingen van alle achtergronden en (bijna) alle niveaus welkom. Toch kan het soms zijn dat ons aanbod niet passend is voor uw kind. Hieronder vindt u het toelatingsbeleid van onze school.

Reglement toelating en plaatsing SDCA 2020-2021.pdf

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top