Profielwerkstuk vmbo

In het derde jaar van het het vmbo maken de leerlingen een profielwerkstuk (PWS). Voorheen schreven alle leerlingen een theoretisch werkstuk over een bepaald onderwerp, maar dit schooljaar zijn er maar liefst vier varianten waarin het PWS geschreven kan worden: onderzoek een onderwerp (het ‘’oude’’ theoretische werkstuk), organiseer een activiteit, ontwerp een product of doe een bèta-experiment.

Bijna alle docenten, die lesgeven aan 3 vmbo, zijn begeleider bij het PWS.  

Op maandag 12 april was de start met een werkmiddag voor alle leerlingen van 3-tl. Samen met hun begeleider werd er een begin gemaakt met het PWS.

<
Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top