Keuzebegeleiding vwo-havo

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvatten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

Onderbouw

In klas 1 gaan leerlingen aan de slag met opdrachten die te maken hebben met hun interesses en kwaliteiten. Leerlingen leren om naar zichzelf te kijken en maken kennis met de term LOB.

In klas 2 richten de leerlingen zich ook weer op LOB opdrachten. Verder wordt er een beroepenspeeddate georganiseerd om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende beroepen en opleidingen. Voor de ouders van leerlingen in klas 2 geven we in de loop van het schooljaar voorlichting over de profiel- en vakkenkeuze en wat leerlingen te wachten staat in jaar 3 en hoger. De leerlingen krijgen dan ook een brochure mee waarin alles wordt uitgelegd.

Informatie over de specials: van klas 1 naar 2 havo vwo 2021-2022

Brochure van klas 2 naar 3 vwo-havo en havo-tl 2022

Voorlichting klas 2 havo-vwo en havo-tl 2022

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op een profielkeuze. De leerlingen werken gedurende twintig mentorlessen met het boekje Profielkiezer. In december/januari krijgen de leerlingen voorlichting in de nieuwe vakken van de Tweede Fase via de decaan en docenten. Tevens krijgen alle leerlingen een interessetest als ondersteuning op de profielkeuze. In periode 3 wordt de definitieve profielkeuze vastgesteld.

Profielkeuzevoorlichting 3 naar 4 havo 2022-2023
Profielkeuzeformulier 3 naar 4 havo 2022-2023

Profielkeuzevoorlichting 3 naar 4 vwo 2022-2023
Profielkeuzeformulier 3 naar 4 vwo 2022-2023

Voorlichting profielen klas 3 havo en vwo 2021-2022

Bovenbouw

In de Tweede Fase van de bovenbouw (klas 4 en hoger) zal er tijdens de mentorlessen gewerkt worden met Keuzeweb. Hier staan opdrachten in ter voorbereiding op vervolgopleidingen. Dit heet bij ons op school: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB lessen). De leerlingen gaan zich oriënteren op vervolgstudies d.m.v. het bezoeken van open dagen, proefstuderen en meeloopdagen. De school organiseert o.a. 2 regionale voorlichtingsavonden in december.

Leerlingen mogen in de Tweede Fase maximaal 2 dagen per schooljaar gebruiken om zich buiten school te verdiepen in vervolgstudies. Dit mag nadat een leerling een open dag heeft bijgewoond. Verlofbriefjes kunnen de leerlingen op de plank vinden vóór de decaankamer 2.34 (blauwe kleur). Het verlofbriefje geven zij uiterlijk een week van te voren aan de decaan.

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top