Op het Stedelijk Dalton College is altijd veel te doen!

Ouders en leerlingen kunnen hier meer te weten komen over verschillende zaken die onze school betreffen.

Klik in het keuzemenu hiernaast voor meer informatie over onze school.

Keuzebegeleiding vmbo

Onderbouw

In het eerste leerjaar wordt er een start gemaakt met het Dalton Portfolio waarin naast ontwikkellijnen, daltonvaardigheden en persoonlijke prestaties aandacht wordt besteed aan de verschillende profielen die in het vmbo worden aangeboden. De leerlingen gaan op bezoek bij het Van der Meij College om de vijf profielen die zij aanbieden te ontdekken. Van de vijf profielen kiezen zij er twee waarover zij in de tweede klas meer willen leren.

Onderbouw

In de tweede klas volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar enkele lessen (PPO-lessen) op het Van der Meij College zodat de profielen nog meer gaan leven. De leerlingen die  doorstromen naar klas drie binnen de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg kiezen in maart een beroepsgericht profiel. De leerlingen die doorstromen naar klas drie van de theoretische leerweg kiezen nog niet voor een profiel, maar moeten wel al een vakkenkeuze maken, waarbij een aantal schoolvakken in klas drie definitief afvalt. De coach van de leerling in klas twee bereidt deze keuzes met de leerlingen voor tijdens de coachlessen (dagstart en dagsluit).

In klas twee wordt ook een interessetest afgenomen en werken de leerlingen met een LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) methode die hun helpt met hun kwaliteiten en keuzes. Voor de ouders van leerlingen in klas twee organiseren we in de loop van het schooljaar (januari) een voorlichtingsavond over de profiel- en vakkenkeuze. De leerlingen krijgen dan ook een brochure 'Verder na de tweede klas vmbo.pdf' mee waarin alles wordt uitgelegd, zodat het maken van de keuzes weloverwogen kan plaatsvinden.

Documenten onderbouw vmbo:

Brochure "Verder na de 2e klas vmbo" voor 2022-2023                        
Vakkenkeuze van 2 naar 3 vmbo voor 2022-2023
Keuzeformulier voor kb&bb Van der Meij College 2022-2023

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op de profielkeuze. De leerlingen werken tijdens de mentorlessen met de website www.daltonalkmaar.dedecaan.net. Bij deze methode hoort ook een interessetest die de leerling maakt ter ondersteuning van de profielkeuze. In januari organiseren wij een ouderavond en geven wij de leerlingen een brochure mee, zodat ouders en leerlingen samen kunnen komen tot een profielkeuze die bij de leerling past. Ook zijn er verschillende activiteiten om de leerlingen te laten oriënteren op de toekomst. Wij raden leerlingen (en ouders) aan om al in de derde klas de open dagen van de diverse mbo opleidingen in de omgeving te bezoeken, op de websites van het mbo kunt u zien wanneer en in welke vorm de mbo instellingen hun voorlichting organiseren.

 

In het vierde leerjaar worden de leerlingen door de mentoren voorbereid op een keuze voor een mbo opleiding door te werken met www.daltonalkmaar.dedecaan.net. Leerlingen bezoeken open dagen en moeten zich vóór 1 april aanmelden bij een vervolgopleiding.  Omdat mbo opleidingen willen dat een leerling een weloverwogen keuze maakt voor een vervolgopleiding, is het van belang dat de leerling zich goed bewust is van de inhoud van de opleiding en kan motiveren waarom hij hiervoor kiest. De leerling werkt in klas drie en vier aan zijn digitale loopbaandossier, een verplicht onderdeel binnen het vmbo.

U kunt ook rechtstreeks vragen stellen aan de decaan vmbo:
de heer M. Versteeg (mversteeg@daltonalkmaar.nl).

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top