Dalton in een notendop

Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. De Amerikaanse onderwijzeres Helen Parkhurst (1887-1973) ontwikkelde de uitgangspunten voor het daltononderwijs aan het begin van de vorige eeuw maar haar ideeën zijn in de 21e eeuw nog steeds springlevend en actueler dan ooit.

Dalton = vertrouwen

Wie het daltononderwijs terugbrengt tot de kern, komt uit bij vertrouwen. Het vertrouwen dat in jongeren wordt gesteld om hun talenten te ontdekken en te ontplooien en hun eigen weg in het leven te vinden. Gaat dat vanzelf? Natuurlijk niet. Jonge mensen zijn vaak nog niet zo ver. Alles in het daltononderwijs is erop gericht om dit groeiproces te ondersteunen, te stimuleren, soms wat af te remmen, maar altijd in goede banen te leiden.

Dalton = leerling centraal

Stedelijk Dalton College Alkmaar is sinds 2007 vol overtuiging een daltonschool. Bij ons staat de individuele leerling centraal. Wat zijn zijn of haar ambities, doelen en behoeften? Dat levert een mooi veelkleurig en afwisselend beeld op. Die verschillen vinden we niet ‘lastig’, maar volstrekt normaal. Daarop stemmen we op elk onderwijsniveau (vmbo, havo, vwo) onze begeleiding af, in de reguliere lessen, maar ook door een-op-een coaching.

Dalton = moderne vaardigheden

We reiken niet alles pasklaar aan. Dat past niet bij de daltonprincipes. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te zijn en samen te werken. Het vertrouwen dat binnen het daltononderwijs aan leerlingen gegund wordt om hun eigen bestemming te vinden, kunnen zij op deze manier ook waarmaken. Het bereidt hen voor op een wereld waarin zulke vaardigheden steeds belangrijker worden.

Dalton = manier van leven

Dalton is geen systeem of methode, eerder ‘een manier van leven’. Het dwingt ons om telkens flexibel te zijn en te kijken naar het kind en de situatie. Uiteindelijk willen we dat elke leerling in een veilige, leuke en inspirerende leeromgeving het beste uit zichzelf haalt, zodat hij of zij zelfbewust of – zoals Helen Parkhurst het omschreef – ‘onbevreesd’ zijn of haar plek in de samenleving van de 21e eeuw kan gaan claimen.

Daltononderwijs staat voor:

  • Een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
  • Een leef- en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees en met een kritische en democratische grondhouding.
  • Leerkrachten die het leerproces leiden waar het nodig is en het begeleiden waar het kan. In een veilig pedagogisch klimaat bevorderen zij het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen door hen daartoe de ruimte en het vertrouwen te geven.
Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top